Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 13 
21. јула 2016.

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

95. - Одлука о краткорочном задуживању Општине Бачки Петровац за финансирање текуће ликвидности, 
96. - Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац,
97. - Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском већу Општине Бачки Петровац,
98. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац,
99. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
100. - Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Бачки Петровац за 2016. годину,
101. - Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Кулпин за 2016. годину,
102. - Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Гложан за 2016. годину,
103. - Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Маглић за 2016. годину,
104. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,
105. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,
106. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић,
107. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић,
108. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
109. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
110. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
111. - Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
112. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
113. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
114. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Музеја војвођанских Словака,
115. - Решење о именовању чланова Управног одбора Музеја војвођанских Словака,
116. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Музеја војвођанских Словака,
117. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Музеја војвођанских Словака,
118. - Решење о избору заменика председника, чланова и секретара Изборне комисије Општине Бачки Петровац,
119. - Решење о разрешењу члана Комисије за кадровска питања и радне односе,
120. - Решење о избору новог члана Комисије за кадровска питања и радне односе,

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

121. - Јавни позив за доказивање права пречег закупа поЉопривредног земЉишта у државној својини на територији Општине Бачки Петровац за 2017. годину,

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

122. - Решење о образовању Комисије за давање у закуп, отуђење и прибавЉање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац,

III МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛПИН

123. - Извештај о резултатима избора за чланове Савета Месне заједнице Кулпин на изборима одржаним 24. априла 2016. године.


Преузмите овде: