Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 15 
30. септембар 2016.

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

150. - Одлука о допуни Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац,
151. - Одлука о начину и условима регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи „Вчиелка“ у Бачком Петровцу,
152. - Решење о утврђивању престанка мандата одборнице у Скупштини општине Бачки Петровац,
153. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
154. - Решење о додели Награде Општине Бачки Петровац за 2016. годину,
155. - Решење о додели Награде Општине Бачки Петровац за 2016. годину
156. - Решење о додели Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2016. годину,
157. - Решење о додели Спортског признања Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
158. - Решење о разрешењу чланова Савета за родну равноправност,
159. - Решење о избору нових чланова Савета за родну равноправност,
160. - Решење о разрешењу чланова Савета за младе,
161. - Решење о избору нових чланова Савета за младе,
162. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
163. - Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
164. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
165. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
166. - Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2016/2017 годину,
167. - Решење о избору чланова Комисије за планове,
168. - Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,
169. - Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,
170. - Решење о престанку функције директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,
171. - Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,
172. - Решење о разрешењу директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
173. - Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
174. - Закључак у вези исправке грешака у Решењима о разрешењу чланова надзорних одбора у ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, ЈКП „Комуналац“ Маглић и ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
175. - Исправка Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о промени облика организовања Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић у Јавно предузеће КСП „Комуналац“ Маглић – (пречишћени текст).

 


Преузмите овде: