Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 2, 
27. април 2015

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

22. - Одлука о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац,
23. - Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину, 
24. - Решење о давању сагласности на План рада д.о.о. „Глоаквалис“ из Гложана за 2015. годину,
25. - Решење о давању сагласности на План рада Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу за 2015. годину,
26. - Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Бачки Петровац за 2015. годину,
27. - Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Маглић за 2015. годину,
28. - Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Кулпин за 2015. годину,
29. - Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Гложан за 2015. годину,
30. - Решење о изменама и допунама Решења о постављању заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац, 

II. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

31. - Решење о висини почетног износа за пословни простор и спортске објекте којима располаже Општина Бачки Петровац,
32. - Решење о висини почетног износа закупнине за коришћење спортске хале и осталог простора у ОШ „Жарко Зрењанин“ Маглић, 
33. - Решење о расподели буџетских средстава намењених суфинансирању програма хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за Општину Бачки Петровац, које током 2015. године спроводе НВО,
34. - Програм мониторинга буке на територији Општине Бачки Петровац за 2015-2016 годину.

Преузмите овде:
Службени лист бр.2 - 2015