Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Broj 21

05. avgusta 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

95. - NAREDBA - DESETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

96. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.

97. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2020,

98. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/98-2020,

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2020.

 


Službeni list br 21


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac