Službeni list br 28 -2021

Broj: 28

29. novembra 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

169. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

170. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,

171. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/162-4- 2021,

172. - Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na
teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.


Službeni list br 28 -2021


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика