Službeni list br 3- 2021

Broj: 3

2. februara 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

5. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2021. godine,

6. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,

7. - Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu,

8. - Odluka o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse,

9. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

10. - Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ustanovlјenje prava službenosti prolaza,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021 – 2023,

13. - Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac,

 

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

14. - Zaklјučak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2021-02-2,

 

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

15. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/14-2021,

16. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/231-2020,

17. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/232-2020,

18. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/233- 2020,

19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/234- 2020,

20. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/240- 2020.


Službeni list br 3- 2021


 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика