Službeni list br 34 - 2020

Broj: 34

07. decembra

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

218. - Odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

219. - Odluka o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

220. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u opštini Bački Petrovac,

221. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

222. - Rešenje o prihvatanju udela bez naknade,

223. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

224. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

225. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

226. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

227. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

228. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

229. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

230. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

231. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

232. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

233. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.


Službeni list br 34 - 2020


 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика