Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 5, 
23. marta 2016
 
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/47 2016,
22. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/48 2016,
23. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,
24. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu.

 

Preuzmite ovde: