Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 5
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

55. - Odluka o pokretanja postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

56. - Odluka o uređivanju postupka ekshumacije,

57. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac,

58. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

59. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/146-2018,

61. - Rešenje o izradi Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Opštine Bački Petrovac i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: 

Službeni list br 5 - 2018