Službeni list br 5- 2021

Broj: 5

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

32. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac,

33. - Rešenje o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunlac“ Maglić,

34. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

35. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za pitanja raspolaganja
nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu,

41. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.


Službeni list br 5- 2021


 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика