Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 6
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

63. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
64. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
65. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
66. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka,
67. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa prebivalištem u opštini Bački Petrovac,
68. - Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac sa tekstom javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac ,
69. - Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić sa tekstom javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
70. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
72. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
73. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
74. - Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
75. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
76. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
77. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
78. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
79. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
80. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
81. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka,
82. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu,
83. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu,

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

84. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,
85. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/185-2017,
87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/186-2017,
88. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
89. - Rešenje o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
90. - Rešenje o utvrđivanju cena taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
91. - Program optimalnog organizovanja taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac za period 2017 – 2021. godine,

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

92. - Poslovni o radu Žalbene komisije,

III MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN

93. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6 - 2017

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih