Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 6
19. jula 2019
S A D R Ž A J

I     OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/128-2019,

65. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/129-2019,

66. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/130-2019,

67. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/132-2019,

68. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/133-2019,

69. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/151-2019,

70. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/152-2019,

71. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/153-2019,

72. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/154-2019,

73. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/155-2019,

74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156-2019,

75. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157-2019,

76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/158-2019,

77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/159-2019,

78. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/149-2019,

79. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/150-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 6 - 2019


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac