Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 7, 
15. aprila 2016.
 
SADRŽAJ
 

I  IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Rešenje o zaklјučenju Jedinstvenog biračkog spiska za područje Opštine Bački Petrovac,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/85-2016,
30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/86-2016,
31. - Rešenje o promeni apropijacije, broj 016-4/87-2016,
32. - Rešenje o promeni apropijacije, broj 016-4/88-2016,


III.  JP „DIRKECIJA ZA IZGRADNјU BAČKI PETROVAC“ BAČKI PETROVAC

33. - Odluka o izmenama i dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: