Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Broj 7
02. novembra  2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac,

75. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

76. - Odluka o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

77. - Odluka o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

78. - Odluka o četvrtim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

79. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

80. - Rešenje o imenovanju direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

81. - Akcioni plan iz oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj: 016-4/205-2018,

83. – Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/206-2018,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/207-2018,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208-2018,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/209-2018.

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210-2018,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/219-2018,

89. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br 7 - 2018


 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac