Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 8
18. oktobra 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

86. - Odluka o stavlјanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Bački Petrovac,

87. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

88. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

89. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

90. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2018/2019. godinu,

91. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu,

92. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

93. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

94. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

95. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

 

96. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

97. - Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 8 - 2019


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac