Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 9
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

121. - Odluka o pravu prvenstva zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
122. - Odluka o utvrđivanju naziva produžetku ulice,
123. - Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,
124. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP „Progres“ Bački Petrovac,
125. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
126. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
127. - Rešenje o razrešenju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
128. - Rešenje o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
129. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
130. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
131. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
132. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac
133. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
134. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
135. - Zaklјučak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemlјišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu polјoprivrednog zemlјišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa polјoprivrednih proizvoda,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

136. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog meta odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
137. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja i davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
138. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/337-2017,
139. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/382-2017,
140. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/383-2017,
141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/384-2017,
142. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/385-2017,

III OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNLANO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE OPŠTINSKE UPRAVE

143. - Rešenje o nepristupanju strateške procene uticaja Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u k.o. Bački Petrovac na životnu sredinu,

IV MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

144. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac (mandatni period 2017 – 2021),

V MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

145. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić (mandatni period 2017 – 2021).


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9 - 2017


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac