Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 9
29. novembra 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

99. - Odluka o određivanju zona i najopremlјenije zone na teritoriji opštine Bački Petrovac,

100. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u opštini Bački Petrovac,

101. - Odluka o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade,

102. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

103. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

104. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za planove,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

105. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

106. - Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

107. - Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Bački Petrovac u zonama,

108. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,

109. - Rešenje o razrešenju člana Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

110. - Rešenje o imenovanju člana Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

111. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/223- 2019,

112. - Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda
za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 9 - 2019


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac