Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 1, 22. februara 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. -    Program  rada Skupštine opštine  Bački Petrovac za 2008. godinu,
2. -    Odluka o  utvrđivanju  nacrta  predloga  Odluke  o  uvođenju  samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.04.2008. do 31.03.2013. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
3. -    Odluka o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija,
4. -     Rešenje o davanju saglasnosti na promenu sedišta „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
5. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
6. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program  prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
7. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2008. godinu,
8. -    Rešenje o davanju sagasnosti  na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2008. godinu u naseljenim mestima Opštine  Bački Petrovac,
9. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački petrovac za 2008. godinu,
10. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ za 2008. godinu,
11. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ za 2008. godinu,
12. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene  ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2008. godinu,
13. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada  Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u  Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
14. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke  „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
15. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije  Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
16. -    Rešenje o obrazovanju  stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog  zemljiššta u Opštine Bački Petrovac,
17. -    Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački  Petrovac,
18. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački  Petrovac,

II   PREDSEDNIK  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

19. -    Rešenje o obrazovanju Komisije za populacionu politiku Opštine  Bački Petrovac,

III    DIREKCIJA  ZA  GREĐEVINSKO  ZEMLJIŠTE,
PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. -    Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
21. -    Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
22. -    Program  održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2008. godinu,
23. -    Program  radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju  objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2008. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,

IV   SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE

24. -    Ispravka  Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za informativnu delastnost „Rádio Báčsky Petrovec“.