Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 12a, 24. decembra 2009.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

-    TEHNIČKE KOREKCIJE Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2009.  godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.12a - 2009