Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 14, 30. novembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
204. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
205. - Odluka o načelima komasacije katastarske opštine Bački Petrovac,
206. - Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
207. - Odluka o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac,
208. - Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu,
209. - Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika, koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
210. - Odluka o trećim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
211. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu,
212. - Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
213. - Odluka o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
214. - Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva Park,
215. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
216. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
217. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
218. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
219. - Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu delatnosti javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
220. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
221. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/296- 2013,
222. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/296-1- 2013,
223. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/309- 2013,
224. - Rešenje o izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
225. - Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac u zonama,
226. - Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac. 
 

Preuzmite ovde: