Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 2a, 04. mart 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠТINА ОPŠТINЕ BАČKI PЕТRОVАC
- Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Business park-a" (blok 31) u Bačkom Petrovcu
 
Preuzmite ovde:

Službeni list br.2a - 2013