Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 5, 15. juna  2009. god.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
73. - Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
74. - Odluka o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija,
75. - Odluka o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
76. - Odluka o rasporedu viška prihoda po Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
77. - Odluka o neangažovanju nezavisne eksterne revizorske institucije za reviziju završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
78. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
79. - Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
80. - Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu,
81. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
82. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
83. - Rešenje o imenovanju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
II ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
84. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.