Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 5, 16. juna 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

65. - Odluka o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
66. - Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta,
67. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.5 - 2011