Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 6, 28.septembra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

75. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu
predškolskog  uzrasta  u Opštini Bački Petrovac,
76. -     Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu  Opštine Bački
Petrovac za 2007. godinu,
77. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup  građevinskog  
zemljišta,
78. -    Odluka o uslovima i postupku subvecionisanja naknade za komunalne
usluge,
79. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program  rada Predškolske
ustanove «Včielka» Bački Petrovac za školsku 2007/2008 godinu,
80. -    Rešenje o imenovanju direktora Turističke  organizacije Opštine Bački Petrovac,
81. -    Rešenje o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački  Petrovac,
Rešenje o imenovanju članova Komisije za planove,

II  PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

82. -    Rešenje o obrazovanju Organizacionog  odbora  XIX  Petrovačkog
            maratona,
83. -    Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga
JKP     «Progres»  Bački  Petrovac,
84. -    Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga za celodnevni, celodnevni jasleni i poludnevni boravak dece u Ustanovi za decu predškolskog uzrasta «Včielka» Bački Petrovac za mesec septembar 2007. godine.

pdf.png

Preuzmite ovde