Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

SADRŽAJ

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

101. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

102. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

103. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu i trogodišnji Program poslovanja za period 2019 – 2021,

106. - Rešenje o davanju saglasnosti na trogodišnji Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2019, 2020. i 2021. godinu,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

107. - Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

 Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac