Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 2
06. marta 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

3. - Program rada Skupštine opštine Bački petrovac za 2019. godinu,

4. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

5. - Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac,

6. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu,

7. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

8. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

9. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/281-2018,

10. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/282-2018,

11. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283-2018,

12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/284-2018,

13. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/286-2018,

14. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/287-2018,

15. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/43-2019,

16. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/44-2019,

17. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/45-2019,

18. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu,

19. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2 2019


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih