Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Broj: 9
5. decembar 2018
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

92. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,

93. Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave,

94. Odluka o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu,

95. Odluka o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar,

96. Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.

 Preuzimanje:

Službeni list br 9 2018

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac