Документи

Službeni list br.1 - 2008

Broj: 1, 22. februara 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. -    Program  rada Skupštine opštine  Bački Petrovac za 2008. godinu,
2. -    Odluka o  utvrđivanju  nacrta  predloga  Odluke  o  uvođenju  samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.04.2008. do 31.03.2013. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
3. -    Odluka o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija,
4. -     Rešenje o davanju saglasnosti na promenu sedišta „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
5. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
6. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program  prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
7. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2008. godinu,
8. -    Rešenje o davanju sagasnosti  na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2008. godinu u naseljenim mestima Opštine  Bački Petrovac,
9. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački petrovac za 2008. godinu,
10. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ za 2008. godinu,
11. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ za 2008. godinu,
12. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene  ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2008. godinu,
13. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada  Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u  Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
14. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke  „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
15. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije  Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
16. -    Rešenje o obrazovanju  stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog  zemljiššta u Opštine Bački Petrovac,
17. -    Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački  Petrovac,
18. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački  Petrovac,

II   PREDSEDNIK  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

19. -    Rešenje o obrazovanju Komisije za populacionu politiku Opštine  Bački Petrovac,

III    DIREKCIJA  ZA  GREĐEVINSKO  ZEMLJIŠTE,
PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. -    Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
21. -    Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
22. -    Program  održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2008. godinu,
23. -    Program  radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju  objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2008. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,

IV   SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE

24. -    Ispravka  Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za informativnu delastnost „Rádio Báčsky Petrovec“.

Službeni list br.11 - 2007

Broj: 11, 31. decembra 2007. god.


S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

113. -    Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2008. godini,
114. -    Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
115. -    Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,

II  PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

116. -   Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga DOO „Gloakvalis“ Gložan.

Službeni list br.10 - 2007


Broj: 10, 17.decembra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

104. -     Odluka o stavljanju van snage Odluke o  osnivanju  Javnog  preduzeća za  informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“    usled  brisanja Ustanove  Informativni  centar „Báčsky  Petrovec“ Bački  Petrovac,
105. -    Odluka  o  osnivanju  Javnog  preduzeća za  informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“    
106. -     Odluka  o  učešću  opštine u  troškovima  produženog boravka dece u osnovnim školama,
107. -    Odluka o uvođenju  samodoprinosa za područje  Mesne zajednice Maglić,
108. - Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“,
109. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“,
110. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC»,


II   NAČELNIK  OPŠTINSKE UPRAVE

111. -    Pravilnik o unutrašnjem (kućnom)  redu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,


III  SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE  I  PROPISE

112. -    Ispravka Odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge.

Опширније: Službeni list br.10 - 2007

Preuzmite ovde

Službeni list br.9 - 2007

Broj: 9, 16.novembra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

95. -     Odluka o  osnivanju  Javnog  preduzeća za  informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“  Bački  Petrovac  usled  brisanja Ustanove  Informativni  centar „Báčsky  Petrovec“ Bački  Petrovac,
96. -    Odluka o utvrđivanju  predloga Odluke o uvođenju  samodoprinosa za područje  Mesne zajednice Maglić za period  01.01.2008 – 31.12.2012  i o obliku i načinu neposrednog  izjašnjavanja  građana o samodoprinosu,
97. -    Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove «Včielka» Bački Petrovac,
98. -    Rešenje o imenovanju dva  nova člana Upravnog odbora Predškolske ustanove «Včielka» Bački Petrovac,
99. -    Rešenje o razrešenju člana Komisije za dodelu Nagrade  Opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
100. -    Rešenje o razrešenju predsednika i članova Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
101. -    Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
102. -    Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za međunacionalne odnose,
103. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o naknadama za rad predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini  Bački Petrovac – k.o Maglić, sekretara Komisije, članova potkomisija, stručnih radnih tela i drugih lica angažovanih u postupku komasacije.

Опширније: Službeni list br.9 - 2007

Preuzmite ovde

Službeni list br.8 - 2007

Broj: 8, 19.oktobra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

91. -    Odluka o  informisanju  i  obaveštavanju  građana Opštine Bački Petrovac  putem  kablovskog  distributivnog  sistema,
92. -    Odluka o donošenju Prostornog plana Opštine  Bački Petrovac,
92. a    Prostorni plan Opštine Bački Petrovac,
93. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog  odbora  Osnovne  škole «Žarko Zrenjanin»  u Magliću,
94. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole «Žarko Zrenjanin» u Magliću.

Опширније: Službeni list br.8 - 2007

Preuzite ovde

Službeni list br.7 - 2007

Broj: 7, 10.oktobra 2007.god


S  A  D  R  Ž  A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

85. -    Odluka o dodeli  Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
86. -    Odluka o utvrđivanju  nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period 01.01.2008. – 31.12.2012 godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
87. -    Odluka o upotrebi imena i simbola (grba i zastave) Opštine  Bački Petrovac,
88. -    Odluka o osnivanju  i izdavanju Informativnog mesečnika Opštine Bački Petrovac «NAŠA  REČ»,
89. -    Rešenje o davanju  saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP «Progres» Bački Petrovac za 2007. godinu,
90. -    Načela komasacije u k.o. Maglić.

Опширније: Službeni list br.7 - 2007

Preuzmite ovde

Službeni list br.6a - 2007

Broj: 6a, 01.oktobra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

-    Godišnji  program  zaštite,  uređenja  i  korišćenja  poljoprivrednog zemljišta  Opštine  Bački Petrovac  za 2007 / 2008 godinu.

Опширније: Službeni list br.6a - 2007

Preuzmite ovde

Službeni list br.6 - 2007

Broj: 6, 28.septembra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

75. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu
predškolskog  uzrasta  u Opštini Bački Petrovac,
76. -     Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu  Opštine Bački
Petrovac za 2007. godinu,
77. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup  građevinskog  
zemljišta,
78. -    Odluka o uslovima i postupku subvecionisanja naknade za komunalne
usluge,
79. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program  rada Predškolske
ustanove «Včielka» Bački Petrovac za školsku 2007/2008 godinu,
80. -    Rešenje o imenovanju direktora Turističke  organizacije Opštine Bački Petrovac,
81. -    Rešenje o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački  Petrovac,
Rešenje o imenovanju članova Komisije za planove,

II  PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

82. -    Rešenje o obrazovanju Organizacionog  odbora  XIX  Petrovačkog
            maratona,
83. -    Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga
JKP     «Progres»  Bački  Petrovac,
84. -    Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga za celodnevni, celodnevni jasleni i poludnevni boravak dece u Ustanovi za decu predškolskog uzrasta «Včielka» Bački Petrovac za mesec septembar 2007. godine.

Опширније: Službeni list br.6 - 2007

Preuzmite ovde

Službeni list br.3 - 2007

Broj: 3, 10.maja 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

41. -    Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
42. -    Rešenje  o prestanku mandata  odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
43. -    Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora ustanove Informativni  centar  „Báčsky  Petrovec“   Bački  Petrovac,
44. -    Rešenje o imenovanju novog  predsednika Upravnog odbora ustanove Informativni  centar  „Báčsky  Petrovec“   Bački  Petrovac,
45. -    Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i  normativna akta,
46. -    Rešenje o imenovanju novog predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i  normativna akta,
47. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Progres» za stambeno-komunalne poslove  Bački Petrovec,
48. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole  «Jan Čajak» u Bačkom Petrovcu,
49. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole  «Jan Čajak» u  Bačkom Petrovcu,
50. -     Rešenje o postavljanju  opštinskog javnog pravobranioca,
51. -     Rešenje o  imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
52. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke  organizacije Oštine Bački Petrovac,
53. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program  rada Turističke  organizacije Opštine Bački Petrovac.

 Опширније: Službeni list br.3 - 2007 

Preuzmite ovde

Službeni list br.2 - 2007

Broj: 2, 06.aprila 2007.god.


S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. -    Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
29. -    Odluka o prihvatanju Pisma o namerama Opština o zajedničkom  upravljanju  otpadom i načelnog Plana aktivnosti na uspostavljanju  regionalnog sistema  upravljanja otpadom,
30. -     Odluka o obavljanju eksterne revizije Završnog  računa budžeta Opštine Bački  Petrovac za  2006.  godinu,
31. -    Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
32. -    Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u radni tim za realizaciju aktivnosti na uspostavljanju regionalnog sistema  upravljanja otpadom,
33. -    Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
34. -     Rešenje o razrešenju od dužnosti člana Upravnog odbora JKP «Progres«  Bački Petrovac,
35. -    Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar  «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
36. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
36.a.-   Plan opšteg uređenja naselja Kulpin,
36.b. -    Plan opšteg uređenja naselja  Maglić,

II    PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

37. -    Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
38. -    Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih  oblasti kulture,
39. -     Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti  nevladinih organizacija,
40. -    Rešenje  o   davanju  saglasnosti   na  cene   komunalnih  usluga   JKP «Progres»  Bački   Petrovac.

Опширније: Službeni list br.2 - 2007

Preuzmite ovde

Поткатегорије

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика