Документи

Službeni list br 35a- 2020

Broj: 35a

21. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

245. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 35a- 2020


 

Službeni list br 35- 2020

Broj: 35

21. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

234. - Odluka o izmenama Odluke o komunalnim delatnostima,

235. - Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

236. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

237. - Rešenje o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

238. - Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

239. - Rešenje o imenovanju vršioca direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

240. - Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2021, 2022. i 2023. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

241. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

242. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/213- 2020

243. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/217- 2020,

244. - Rešenje o povećanju aproprijacije.


Službeni list br 35- 2020


 

Službeni list br 34 - 2020

Broj: 34

07. decembra

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

218. - Odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

219. - Odluka o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

220. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u opštini Bački Petrovac,

221. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

222. - Rešenje o prihvatanju udela bez naknade,

223. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

224. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

225. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

226. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

227. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

228. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

229. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

230. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

231. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

232. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

233. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.


Službeni list br 34 - 2020


 

SLUŹBENI LIST br 33- 2020

Broj 33

04. decembra 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

217. - NAREDBA - ŠESNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


SLUŹBENI LIST br 33- 2020


 

Službeni list br 32 - 2020

Broj 32

02. decembra 2020

S A D R Ž A J


I PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

216. - Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 32 - 2020


 

Službeni list br 31- 2020

Broj 31

27. novembra 2020

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

215. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 31- 2020


 

Službeni list br 30- 2020

Broj 30

25. novembra 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

214. - NAREDBA - PETNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 30- 2020


 

Službeni list br 29 - 2020

Broj 29

17. novembra 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

213. - NAREDBA - ČETRNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 29 - 2020


 

Službeni list br 28a 2020

Broj 28a

10. novembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

212. - Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.


Službeni list br 28a 2020


 

Službeni list br 28 2020

Broj 28

10. novembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

189. - Rešenje o postavlјanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,

190. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

191. - Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

192. - Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

193. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

194. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

195. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

196. - Rešenje o prestanku dužnosti sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

197. - Rešenje o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

198. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za zdravlјe opštine Bački Petrovac

199. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2020/2021. godinu

200. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

201. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

202. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

203. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

204. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

205. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

206. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

207. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

208. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac

209.- Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

210. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157- 2020,

 

 

III. OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO-STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

211. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.


Službeni list br 28


 

Поткатегорије

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика