Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova – Obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naselјima opštine Bački Petrovac, JN 404-11/2017-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naselјima opštine Bački Petrovac, JN 404-11/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 05.05.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика