Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu
naselja-bp.jpg

Бачки Петровац је највеће место у општини са најразвијенијим секундарним и терцијалним делатностима које су знак његове привреде и бројних функција које врши за друга насеља. Сем привреде он има развијене друштвене службе које су у стању да обављају послове и за суседна села. 

Етнички елементи су врло значајни, ако не и значајнији од саобраћајних и економских елемената.

Grb Backog Petrovca

 Бачки Петровац је највеће словачко насеље у Бачкој (као и у држави). То је етнички, културно-прометни, а раније и религијски центар Словака у Србији и Црној Гори. Словачка гимназија - одељење Учитељског факултета на словачком језику и Словачко војвођанско позориште су највише наставне и културне институције за све Словаке у нашој земљи. Издавачка делатност, дневна и периодична штампа овде сагледава прве часове свога појављивања. Бачки Петровац је поред свега и центар многобројних културних, просветних, музичких, фолклорних и многих других манифестација.

Бачки Петровац се по облику разликује од осталих насеља у општини. Док су сва насеља панонског типа и ушорена, урађена према унапред припремљеном плановима, дотле је Бачки Петровац пример насеља, које се развијало стихијски, без утицаја ондашњих цивилних и војних власти.

Најкарактеристичније црте топографског развитка Бачког Петровца јесте постојање старог језгра – центра насеља – са узаним, збијеним и кривудавим уличицама, местимично и слепим, затим малим стамбеним четвртима и кућним плацевима, необичним за војвођанске прилике. Ово језгро, збијено на малом простору, било је насеље кметова и поникло је на левој обали Бегеја. Оно је и данас геометријско средиште места, у коме се срећу бројни путеви. Од овог језгра радијално пролазе улице, изграђене у новије време. Оне су шире, дуже и правилније, као и куће и плацеви, које су пространије и веће.

Овакав тип насеља са изразитим контрастима представља прави куриозитет међу насељима панонског типа. Овакво стање се објашњава тиме, да се од некадашњег језгра преко пашњака који су онда опкољавали језгро, полазиле стазе на њиве око села. На празним парцелама дуж ових путева и стаза људи су према своме нахођењу градили куће.

Историја

Најранији помен о Бачком Петровцу је из XИВ века. Средином XВИИИ века Бачки Петровац насељавају Мађари, а највише Словаци, којима је ово место остало главно средиште. У XВИИИ и XИX веку овде је било велико властелинство - футошко, које је обухватало Гложан и Петровац. Бачки Петровац је имао знатан допринос у борби са окупатором и то у оквиру Новосадског партизанског одреда, све до коначног ослобођења 1944. године. 
Словачка гимназија основана је 1919. године и Учитељска школа биле су највише наставне институције за све Словаке у нашој земљи.

Култура 
Бачки Петровац је и центар многобројних културних, просветних, музичких, фолклорних и других културно-уметничких манифестација. Међу знаменитијим споменицима историје је споменик обешеним првоборцима 1941. годне и стара црква из 1813. у Кулпину. У Бачком Петровцу су познати Словачка гимназија, Народни музеј и друге образовне и културне институције.

ZAIZBORE2020

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

kleriyacija

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize