Извештај са 85. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 04.11.2015. године сазвао 85. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок заменик председника Општине Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Бранислав Кевенски, Катарина Мелегова Мелихова, Гавра Говорчин  и Павел Жилаји.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

 - усвајање записника са 81 и 82 седнице Општинског већа

1. Разматрање и усвајање  Извештаја о раду за 2014/2015 годину и Плана и програма рада за 2015/2016 годину Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац,

2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2014/2015 годину и Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину Основне школе Јозеф Марчок Драгутин“ из Гложана

3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана за 2014/2015 годину и Годишњег плана рада школе за 2015/2016 годину Основне школе Жарко Зрењањин из Маглића,

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за 2014/2015 годину и Годишњег програма рада школе за 2015/2016 годину Основне школе „Јан Амос Коменски“ из Кулпина,

5. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – септембар 2015 године,

6. Разматрање и одлучивање по жалби Хансман Андрије из Новог Сада,

7. Разматрање и одлучивање поводом молбе за доделу средстава за прошумљавање коју је поднео ЛД „Лесик“ Бачки Петровац,

8. Разматрање Извештаја о раду Организационог одбора 27.Петровачког маратона,

9. Разматрање Анализе стања безбедности саобраћаја на путевима Општине Бачки Петровац за 2014 годину,

10. Разматрање иницијативног предлога  Савета за родну равноправност донетог за усвајање и потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу,

11. Разматрање иницијативног предлога Савета за младе,

12. Разматрање молбе коју је поднела Словенка Бенкова Мартинкова,

13. Разматрање захтева који је поднела Весна Стојковић из Маглића,

14. Разматрање захтева који је поднела Зиба Суботин из Кулпина,

Након што су чланови општинског већа усвојили записнике, једногласно су усвојили и Извештај о раду за 2014/2015 годину и План и програм рада за 2015/2016 годину Основне школе “Јан Чајак” Бачки Петровац, Извештај о реализацији Годишњег Плана рада за школску 2014/2015 годину и Годишњи план рада школе за школску 2015/2016 годину Основне школе “Јозеф Марчок Драгутин” Гложан, Извештај о реализацији Годишњег Плана за 2014/2015 годину и Годишњег плана рада школе за 2015/2016 годину Основне школе “Жарко Зрењанин” Маглић, Извештај о раду школе за 2014/2015 годину и Годишњи Програм рада школе за 2015/2016 годину Основне школе “Јан Амос Коменски” Кулпин као и Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општиме Бачки Петровац за период јануар – септембар 2015 године, те проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Такође је одлучивано по жалби Хансман Андрије из Новог Сада на решење Одељења за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац и донето је решење којом се жалба истог одбија а првостепено решење грађевинског инспектора потврђује као правилно и на закону засновано. Након тога је одобрена молба Ловачком друштву Лесик из Бачког Петровца за доделу средстава у висини од 60.000,00 динара за прошумљавање. Затим су чланови већа  прихватили Извештај о раду Организационог одбора 27.Петровачког маратона као и Анализу стања безбедности саобраћаја на путевима Општине Бачки Петровац, предложили Скупштини Општине Бачки Петровац да прихвати иницијативни предлог Савета за родну равноправност за усвајање и потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и усагласили да се формира Савет за младе таленте Општине Бачки Петровац у 2016 години. Затим је одобрена молба Словенке Бенкове Мартинкове из Бачког Петровца да јој се исплати износ од 40.000,00 динара за реализацију и издавање ЦД плоча. Такође су одобрени путни трошкови Весни Стојковић из Маглића као личном пратиоцу за дете Стојковић Николу на релацији Маглић – Бачка Паланка. Након тога је једногласно наложено Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац да направи предлог решења проблема Суботин Зибе из Кулпина.

 Председник општине Павел Марчок је 85. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 04.новембра 2015. године у 15,00х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика