Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/konf-za-stampu.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/konf-za-stampu.jpg
Predsednik opštine Bački Petrovac dr Jan Sabo je održao konferenciju za štampu. Tema konferencije je bila NACIONALNI INVESTICIONI PLAN. S tim u vezi, predsednik je informisao novinare da su Odlukom Koordinacionalnog tela Vlade Republike Srbije do 1.avgusta ove godine odobrena sredstva iz Nacionalnog investicionog plana za 2006/2007 godinu za sledeće projekte u našoj opštini:

  1. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu – 56.818,00 E
  2. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u Kulpinu – 56.818,00 E
  3. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u Magliću – 56.818,00 E
  4. Nabavka 61 računara za osnovne škole – 25.620,00 E
  5. Nabavka 14 računara za srednje škole – 5.880,00 E
  6. Izgradnja više lokalnih putnih pravaca – 283.369,00 E
  7. Etno park – Gložan – 600.000,00 E
 

 
           UKUPNO: 1.085.324,00 E

 

Odobrena su još i sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja, a konkretan iznos pripadajućih sredstava za taj objekat biće utvrđen do kraja avgusta 2006.godine. Preostali sektorski planovi će biti takođe usvojeni do kraja avgusta 2006.godine i tada ćemo znati kakva je sudbina projekta izgradnje kanalizacione mreže u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac (vrednost projekta 500.000,00 E) i projekta opremanja radnih zona u naseljima opštine Bački Petrovac (vrednost projekta 600.000,00 E).

 

konf-za-stampu.jpg
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih