Konferencija za štampu

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'konf-za-stampu.jpg'
There was a problem loading image 'konf-za-stampu.jpg'
Predsednik opštine Bački Petrovac dr Jan Sabo je održao konferenciju za štampu. Tema konferencije je bila NACIONALNI INVESTICIONI PLAN. S tim u vezi, predsednik je informisao novinare da su Odlukom Koordinacionalnog tela Vlade Republike Srbije do 1.avgusta ove godine odobrena sredstva iz Nacionalnog investicionog plana za 2006/2007 godinu za sledeće projekte u našoj opštini:

  1. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu – 56.818,00 E
  2. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u Kulpinu – 56.818,00 E
  3. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u Magliću – 56.818,00 E
  4. Nabavka 61 računara za osnovne škole – 25.620,00 E
  5. Nabavka 14 računara za srednje škole – 5.880,00 E
  6. Izgradnja više lokalnih putnih pravaca – 283.369,00 E
  7. Etno park – Gložan – 600.000,00 E
 

 
           UKUPNO: 1.085.324,00 E

 

Odobrena su još i sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja, a konkretan iznos pripadajućih sredstava za taj objekat biće utvrđen do kraja avgusta 2006.godine. Preostali sektorski planovi će biti takođe usvojeni do kraja avgusta 2006.godine i tada ćemo znati kakva je sudbina projekta izgradnje kanalizacione mreže u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac (vrednost projekta 500.000,00 E) i projekta opremanja radnih zona u naseljima opštine Bački Petrovac (vrednost projekta 600.000,00 E).

 

konf-za-stampu.jpg

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика