Informacija Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac

U skladu sa članom 17. stav 3. Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst), Komisija za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac, sa svoje IV sednice održane 17.09.2014. godine, javnost opštine informiše o sledećem:
Na poziv predsednika Komisije, koji je upućen javnosti lokalne samouprave dana 27.08.2014. godine, pristiglo je 24 inicijativnih predloga za Nagradu Opštine Bački Petrovac, i to od: 
- Drahotine Dorča, odbornice iz Bačkog Petrovca, MO MS Bački Petrovac, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad, Ekspoziture Bački Petrovac, SEa.v.CZ Bački Petrovac, Asocijacije slovačkih udruženja žena, Udruženja žena „Slovenka“ Gložan, Udruženja petrovačkih žena Bački Petrovac, Udruženja žena Kulpin, Opštinskog javnog pravobranioca, Rajka Perića, odbornika iz Maglića – predlog – Katarina Melegova-Melihova, iz Bačkog Petrovca;
- Odbojkaškog kluba „Kulpin“ Kulpin – predlog – Jan Lačok, iz Kulpina;
- Mesne zajednice Gložan, Udruženja ekologa „Ekos“ Gložan – predlog – Viera Turčan, iz Gložana;
- Udruženja petrovačkih likovnih umetnika, Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac, Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika – predlog – Udruženje petrovačkih žena;
- Mesne zajednice Kulpin – predlog – d.o.o. „DEM“ Kulpin;
- Mesne organizacije penzionera Kulpin – predlog – Dr. Kišgeci Jan, iz Bačkog Petrovca;
- Mihala Čiliaka iz Kulpina – predlog -  KUS „Zvolen“ Kulpin;
- KUS „Zvolen“ Kulpin – predlog – Mihal Čiliak, iz Kulpina;
- Mesne zajednice Maglić, PD „Maglić“ Maglić, USR „Ribolovac“ Maglić, Lovačkog društva „Fazan“ Maglić – predlog – Dr. Rajko Perić.

Nakon rasprave o podnetim predlozima, članovi Komisije su jednoglasno doneli Zaključak, da se Skupštini opštine Bački Petrovac uputi predlog za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu – KATARINI MELEGOVOJ-MELIHOVOJ iz Bačkog Petrovca, novinaru, publicisti i kulturnom pregaocu, za njen dugogodišnji i plodan rad i stvaralaštvo, na očuvanju i unapređivanju kulturno-prosvetnog i umetničkog stvaralaštva slovačke nacionalne manjine u Republici Srbiji i van njenih granica. 

 Na sednici Komisije za priznanja SO-e Bački Petrovac razmotreni su i inicijativni predlozi za dodelu Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu. Komisija je primila 3 inicijativna predloga za ovo javno priznanje, i to od:
- Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad, Ekspoziture Bački Petrovac – predlog – Viera Turčan, iz Gložana;
- Opštinskog javnog pravobranioca i MO MS Bački Petrovac – predlog – Imrek Leposava, iz Bačkog Petrovca;
- Mesne organizacije penzionera Kulpin – predlog – Samuel Nongrađi, iz Kulpina.

 Uzimajući u obzir i docenjujući sva tri predloga za ovu kategoriju priznanja Opštine Bački Petrovac, članovi Komisije su većinom glasova doneli Zaključak, da se Skupštini opštine Bački Petrovac uputi predlog za dodelu Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu:
- VIERI TURČAN iz Gložana, za dugogodišnji rad na polju ekologije, očuvanju
životne sredine i podizanja svesti građana o potrebi čuvanja životne sredine u kojoj živimo, i
- NONGRAĐI SAMUELU iz Kulpina, za njegov dugogodišnji humanitarno-dobro-
tvorni rad (120 dobrovoljnih davanja krvi). 

 Na kraju, članovi Komisije za priznanja su razmatrali i prispele predloge za Sportsko priznanje Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.

 U vezi iste, podneti su sledeći predlozi:
- Odbojkaški klub „Kulpin“ Kulpin – predlog – Jan Lačok, iz Kulpina;
- Stolnoteniski klub „Mladosť“ Bački Petrovac – predlog – Pavel Turan, iz Bačkog
Petrovca;
- Ministarstvo finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad,
Ekspoziture Bački Petrovac – predlog – Jan Lačok, iz Kulpina;
- Mesna zajednica Kulpin – predlog – Mesna zajednica Kulpin – predlog – Lovačko
društvo „Fazan“ Kulpin;
- Jaroslav Andrašik, odbornik iz Bačkog Petrovca, grupa građana – predlog – 
KDTiAG „Herkul“ Bački Petrovac.

Što se tiče sportske organizacije (kluba), jedinstveni stav članova Komisije povodom
ovog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac je bio - da se Sportsko priznajne Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu dodeli:

- Klubu KDT i AG „HERKUL“ iz Bačkog Petrovca za vrhunske rezultate postignute
ne samo u 2103. godini, već i za vrhunske rezultate postignute u kontinuitetu od osnivanja do danas, na republičkom i međunarodnom nivou (Slovenija, Slovačka, Hrvatska), za rad sa rekreativcima i za uspešnu saradnju sa sportskim klubovima na nivou opštine, AP Vojvodine i Republike Srbije.
 Što se tiče pojedinaca-sportista odnosno sportskih radnika i organizatora rekreativnog sporta članovi Komisije su većinom glasova predložili, da se Sportsko priznanje Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu dodeli:

- JANU LAČOKU iz Kulpina, profesoru fizičkog vaspitanja za postignute zapažene
sportske rezultate u okviru odbojkaških ekipa iz naše sredine, dugogodišnji amaterski rad u odbojkaškim  klubovima na teritoriji opštine, na razvoju rekreativnog sporta i stručno vođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti u našoj sredini.

                                                                                           
                                                                                                       PREDSEDNIK KOMISIJE
                                                                                                         Rastislav Đenđur, s.r.
 
 Za tačnost Informacije:
      Dipl. prav. Svetoslav Majera

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика