Javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini

Javni poziv za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2024. godini

Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini

Rokovi za podnošenje prijava su različiti. Više informacija možete dobiti na linku https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

 

Verejná výzva Národnej služby pre zamestnávanie

Verejná výzva  na účasť vo financovaní opatrenia edukácie na žiadosť  zamestnávateľa v roku 2024

Verejná výzva  na účasť vo financovaní opatrenia edukácie pre potreby  zamestnávateľa pre  zamestnanca v roku 2024

Verejná výzva  na realizáciu opatrenia praktikantskej praxe pre mladých so stredným vzdelaním v roku 2024

Verejná výzva  na realizáciu opatrenia praktikantskej praxe pre mladých s vysokoškolským vzdelaním v roku 2024

Verejná výzva  na realizáciu opatrenia získania praktických vedomostí v roku 2024

Verejná výzva  na realizáciu opatrenia odbornej praxe v roku 2024

Verejná výzva na uskutočnenie  pracovnej  aktivácie osôb s invaliditou v roku 2024

Verejná výzva  na refundovanie  nákladov podpory osôb s invaliditou, ktoré sa zamestnávajú za osobitných podmienok v roku 2024

Verejná výzva na  subvencovanie zárobku pre osoby s invaliditou bez pracovnej skúsenosti v roku 2024

Verejná výzva nezamestnaným na udelenie  subvencie pre samozamestnávanie v roku 2024

Verejná výzva nezamestnaným  rómskej  národnosti na udelenie subvencie pre samozamestnávanie v roku 2024

Verejná výzva zamestnávateľom  na udelenie subvencie pre  zamestnávanie nezamestnaných  osôb z kategórii ťažšie zamestnateľných v roku  2024

Lehoty na  podanie prihlášok sú rôzne.  Viac informácií možno dostať na  link

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика