Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa
kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
u Opštini Bački Petrovac
Broj: 016-1/154-2018-6
Dana: 30.10.2018. godine
Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), člana 7. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik) i odelјka II, alineja 2. Rešenja predsednika Opštine Bački Petrovac o formiranju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-1/154-2018 od 13.06.2018. godine, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu Komisija), na svojoj 3. sednici održanoj dana 30.10.2018. godine, upućuje

 

O B A V E Š T E Nј E
o produženju roka za dostavlјanje predloga godišnjih programa kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini

 

Obaveštava se Sportski savez Opštine Bački Petrovac da se produžava rok za pribavlјanje i dostavlјanje predloga svog godišnjeg programa, kao i predloga godišnjih programa sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini, do 13. novembra 2018. godine.
Sportske organizacije koje u navedenom roku ne dostave svoj godišnji program, neće moći da dobiju sredstva iz budžeta Opštine Bački Petrovac za realizaciju istih.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović, s.r.

 

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac