Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa
kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
u Opštini Bački Petrovac
Broj: 016-1/154-2018-6
Dana: 30.10.2018. godine
Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), člana 7. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik) i odelјka II, alineja 2. Rešenja predsednika Opštine Bački Petrovac o formiranju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-1/154-2018 od 13.06.2018. godine, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu Komisija), na svojoj 3. sednici održanoj dana 30.10.2018. godine, upućuje

 

O B A V E Š T E Nј E
o produženju roka za dostavlјanje predloga godišnjih programa kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini

 

Obaveštava se Sportski savez Opštine Bački Petrovac da se produžava rok za pribavlјanje i dostavlјanje predloga svog godišnjeg programa, kao i predloga godišnjih programa sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini, do 13. novembra 2018. godine.
Sportske organizacije koje u navedenom roku ne dostave svoj godišnji program, neće moći da dobiju sredstva iz budžeta Opštine Bački Petrovac za realizaciju istih.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović, s.r.