Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
P r e d s e d n i k
Broj: 016-3/14-2019-02/3
Dana: 10.05.2019. godine
Bački Petrovac

 

Obaveštenje o otpočinjanju rada na pripremi
opštih akata Opštine Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 150. a u skladu sa članom 101. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2019), obaveštava se javnost Opštine Bački Petrovac da je otpočeo rad na pripremi sledećih opštih akata opštine:

- Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, i
- Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pripremila je
radnu verziju teksta nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac i Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Radne verzije navedenih opštih akata su upućene odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac i Savetima mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac na javnu raspravu radi davanja predloga, sugestija i mišlјenja i to u periodu od 10.05.2019. do 31.05.2019. godine.

Sa radnom verzijom nacrta navedenih opštih akata Opštine Bački Petrovac javnost se može upoznati u Službi Skupštine opštine i Opštinskog veća.


P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE

dr Jan Šulјan, s.r.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac