Obaveštenje za državno zemljište

Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac je na osnovu člana 64a Zakona o poljoprivrednom zemljištu, donela ZAKLJUČAK kojim se obaveštavaju
1.) sva pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (infrastruktura), a koji se nalaze na zemljištu u državnoj svojini, da uz Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljištu u državnoj svojini dostave pismene dokaze o nepokretnostima i to:

- izvod iz javne evidencije o nepokretnostima (Zemljišne knjige odnosno Katastar nepokretnosti),
- zapisnik poljoprivrednog inspektora o stanju funkcionalnosti infrastrukture.
U slučaju da infrastruktura nije uknjižena uz Zahtev se dostavlja:
- zapisnik poljoprivrednog inspektora o postojanju infrastrukture,
- dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta o privatizaciji, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava).

2.)  sva pravna i fizička lica koja su vlasnici objekta za uzgoj i držanje životinja i bave se uzgojem i držanjem životinja da dostave pismene dokaze o registrovanoj farmi i to:
-  Rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova,
-  Uverenje o zdravstvenom stanju životinja,
-  podatak o vrsti i broju životinja,
-  Potvrdu o umatičenim životinjama
(ukoliko je matičenje izvršeno)
 
Rok za dostavu pismenih dokaza je 14. avgust 2009. godine.
Dokumentaciju dostaviti u koverti na šalter prijemne kancelarije Opštinske Uprave Bački Petrovac, sa naznakom "Dokumentacija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac za 2009/2010 godinu – infrastruktura/stočarstvo"
 

                                     Predsednik Komisije
                                    Jan Lomianski  s. r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика