Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Komisija za komasaciju K.O. Kulpin
dana 18.12.2017
donela je sledeća rešenja:

Rešenje br.2

Rešenje br.158

Rešenje br.278

Rešenje br.763

Rešenje br.1082

Rešenje br.2097