Vianočný príhovor spoluobčanom

Pavel-Marcok
Vážení spoluobčania,
V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života opäť prišiel čas najveselších a najkrajších sviatkov roka, čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný , čas priam zázračný, priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, a najmä vôňu domova. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkom rodiny, útulného príbytku, voňavého ihličia, radosti a pokoja. Patrí k nim i dodržiavanie starých tradícií našich predkov, bez ktorých by tento sviatok nebol ten pravý. V príjemnom teple domova spoločne prežívame chvíle plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Tie čarovné chvíle sviatkov my starší, presne tak, ako nás učili naši rodičia, prenášame na naše deti, a preto sú ony pre nich čas očakávania, čas rozprávok, dobrôt a darčekov.
Vážení občania,
V dňoch blížiacich sa ku koncu roka , keď zároveň oslavujeme vianočné sviatky a vítame nový rok , často sa zamýšľame nad naším bytím a pôsobením. Snažíme sa zabudnúť na tie menej šťastné chvíle a pamätať si len tie veselé , ktoré sa nám prihodili.
Rok, ktorý je na sklonku, poznačil našu obec rozmanitými udalosťami, úspešnými i menej úspešnými. Všetci sme sa ho usilovali zrealizovať tak, ako sme najlepšie vedeli. Podobne ako i moji predchodcovia, snažil som sa spolu so svojimi spolupracovníkmi vytvoriť kvalitné podmienky pre život našich občanov a pre úspešnejší rozvoj našej obce. Myslím tu predovšetkým na prilákanie nových investorov a využitie finančných prostriedkov, ktoré by našim občanom zabezpečili nové pracovné miesta . Veď starostlivosť o občanov, túžba po krajšom živote, vzájomná úcta a dobrá spolupráca sú predpokladom úspešného fungovania našej lokálnej samosprávy. Tým viac sa snažíme zakresliť si nové ciele a úlohy.
Vážení spoluobčania ,
v tomto období predvianočných a novoročných sviatkov dovoľte mi vysloviť moje úprimné želanie. Prajem Vám, aby ste tieto sviatky strávili v pokoji, láske a v kruhu Vašich najbližších. A nový rok 2013 nech Vám prinesie šťastie, zdravie, spokojnosť, svornosť a splní všetky Vaše túžby.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика