O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani o izvođenju radova na državnom putu II A reda broj 111 deonica-stacionaža od km 26+970 (čarda Maglić) do km 30+690 (raskrsnica ulica Đetvanska-Ciglanska u Bačkom Petrovcu). Ukupna dužina radova je L=3.720 km.

Najavljena potpuna obustava ove deonice za 15.10. 2022. godine se ODLAŽE DO DALJNJEG.

O tačnom datumu potpune obustave građani će biti obavešteni blagovremeno.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика