Obaveštenje o javnom pozivu za dodelu paketa građevinskog materijala za pobolјšanje uslova stanovanja izbeglica

Na osnovu člana 12. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za pobolјšanje uslova stanovanja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 016-1/272-2016-3-2 od 16.12.2016. godine, a u vezi sa Ugovorom o grantu - Regionalni stambeni program – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 4 – građevinski materijal, zaklјučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. i opštine Bački Petrovac, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom najmanje 10 paketa građevinskog materijala

OBAVEŠTAVA

   

Izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlјi porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu paketa građevinskog materijala za pobolјšanje uslova stanovanja izbeglica u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 4 – građevinski materijal (u dalјem tekstu: Javni poziv), biti objavlјen dana 22.12.2016. godine na oglasnim tablama opštine Bački Petrovac, mesnih zajednica opštine Bački Petrovac i na internet prezentaciji opštine Bački Petrovac  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика