Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 79. став 1. тачка 7.   Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 1/2015), а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Бачки Петровац за 2016. годину, Председник на основу мишљења Комисије и Савет за запошљавање општине Бачки Петровац, доноси 

 

Одлуку о одобравању организовању спровођења јавних радова за 2016. годину у Општини Бачки Петровац

 

  1. Одобравају се средства за организовање спровођења јавних радова  ради запошљавања седам незапослених лица, за „ЕХО“ Нови Сад у укупном износу од 1.497.408,00 динара.
  2. Ближи услови за коришћење средстава за  организовање спровођења јавних радова  из тачке 1. ове Одлуке, као и међусобна права, обавезе и одговорности између Општине и послодаваца извођача јавних радова, уредиће се уговором.
  3. Исплата средстава  из тачке 1. ове одлуке, извршиће се у складу са приливом  средстава одређених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. годину
  4. Ова одлука ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана доношења.

 

 

Број: 016-01/49-2016                                                            

Датум: 26.02.2016

Бачки Петровац

                                                                   Председник Општине Бачки Петровац

Павел Марчок, проф.

с.р.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac