Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 01.02.2021. године одржана је 20. седница Општинског већа Општине Бачки Петровац, са почетком у 09,00 часова, по позиву председника Општинског већа Јасне Шпрох.
Поред Јасне Шпрох седници су присуствовали следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш и Александар Накић.
Оправдано одсутни: Јана Забунов и Гавра Говорчин.

Записник је водила: Кристина Бенка СтојисавЉевић – секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали и: начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Јарослава Чањи Јевић, председник Скупштине Општине Бачки Петровац др Јан Јованкович, руководилац ОдеЉења за буџет, финансије и пореску администрацију Милена Нишић, руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе, опште и заједничке послове Душан Рашета, руководилац ОдеЉења за урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове Душко Лукач и помоћник председнице Општине Бачки Петровац Зоран Бјекић.
Седницу је отворила Јасна Шпрох, која је све присутне поздравила, након чега је усвојен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

- Разматрање и усвајање: записника са 17. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 22.01.2021. год. и записника са 18. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане дана 27.01.2021. године;

1. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку о ценовнику комуналних и других услуга ЈКП за КСП „Комуналац“ Маглић, те доношење закЉучка поводом истог;
2. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2021. годину, те доношење закЉучка поводом истог;
3. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Програма унапређења запошЉивости и запошЉавања младих у општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023;
4. Разматрање предлога, те доношење Решења о промени апропријације;
5. Питања и предлози.

Поводом 1. тачке дневног реда донет је ЗакЉучак којим Општинско веће Општине Бачки Петровац даје сагласност на Одлуку о ценовнику комуналних и других услуга ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић.
Поводом 2. тачке дневног реда, донет је ЗакЉучак, којим се прихвата Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2021. годину и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и давање сагласности.
Поводом 3. тачке дневног реда, једногласно је донет ЗакЉучак, којим се утврђује предлог Програма унапређења запошЉивости и запошЉавања младих у Општини Бачки Петровац у периоду 2021 - 2023 и прослеђује се Скупштини Опшштине Бачки Петровац на разматрање и доношење.
Поводом 4. тачке дневног реда Општинско веће Општине Бачки Петровац је Решење о промени Апропријације, које ће бити објавЉено у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Поводом 5. тачке дневног реда, нико од присутних чланова Општинског већа се није јавЉао за реч.

Након што су обрађене све тачке дневног реда Јасна Шпрох се захвалила присутним на сарадњи и закЉучила седницу у 10,00 часова.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Записнику који су употребЉени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac