21. sednica Opštinskog veća

Na 21 sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac centralne tačke dnevnog reda odnosile su se na oblast finansija.
Članovi Opštinskog veća su usvojili Odluku o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu. Ukupan prihod budžeta opštine za 2008. godinu iznosio je 237 358 154,85 dinara, rashodi budžeta su bili 230 214 464,88 dinara, tako da je godina završena sa viškom prihoda od 7 143 689,97 dinara.
Doneta je i Odluka o raspodeli viška prihoda, kojim će se finansirati izrada Strategije razvoja opštine, izrada fasade na zgradi paviljona Gimnazije „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, radovi na komasaciji u k. o. Maglić i autobuske karte učenika srednjih škola i studenata sa teritorije Opštine Bački Petrovac. 

Druga glavna tačka dnevnog reda bio je rebalans budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu. Isti je napravljen na osnovu smanjenog transfera opštinama od strane države. Pošto se do danas ne zna za koji procenat će tačno biti umanjeni transferi rebalans je napravljen po tzv. linearnom sistemu, što za našu opštinu znači umanjenje za oko 26 000 000,00 dinara. Ovo umanjenje dotaći će sve direktne korisnike budžeta a neće se odraziti na socijalnu kategoriju budžeta.  Takođe je istaknuto da će se sprovesti kontrola i uvesti veća disciplina u korišćenju sredstava budžeta.
Sledeća odluka iz oblasti finansija a koju su članovi usvojili je Odluka o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija. Naime, Opština ima nameru da se dugoročno zaduži za iznos od 50 000 000,00 dinara i da ta sredstva utroši na izgradnju odnosno dovršetak kanalizacije u svim naseljenim mestima. Po sprovedenom postupku javne nabavke znaće se tačni uslovi po kojima se opština zadužuje.
Osim ovih odluka članovi Opštinskog veća usvojili su i predlog Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, usvojili su izmene u Odluci o organizaciji Opštinske uprave i Odluku o izradi plana detaljne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu, kao i Rešenje o obrazovanju Komisije zadužene za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика