Druga sednica Opštinskog veća

U ponedeljak 23.07.2012. godine održana je druga sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Sednicu je sazvao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Vladimir Sikora, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Đorđo Šarić i Pavel Žilaji, kao i direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin.
 Na početku sednice predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je pozdravio sve prisutne te je za ovu sednicu predložio sledeći
Dnevni red:
1. Razmatranje nacrta Odluke o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2012. godine,
3. Razmatranje predloga Zaključka o ispravci Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 016-4/73-2012 od 26. marta 2012. godine,
4. Razmatranje molbe Stojković Vesne za snošenje troškova pedagoškog asistenta za Stojković Nikolu,
5. Razmatranje zahteva Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za finansiranje dodatne obrazovne podrške u nastavi učenike Zahorec Jaroslava i Pavela Martina Jašu,
6. Razmatranje zahteva za refundiranje sredstava za besplatnu užinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
7. Razmatranje molbe Katarine Zima za produženje korišćenja službenog stana Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje molbe Tatjane Sabo za produženje korišćenja službenog stana Opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje zahteva Jovanović Slavice iz Bačkog Petrovca za obezbeđenje privremenog nužnog smeštaja,
10. Razmatranje zahteva Nikolić Nenada iz Kulpina, Ledine broj 131,
11. Razmatranje molbe za jednokratnu novčanu pomoć Benka Zuzane iz Bačkog Petrovca, Ulica partizanska broj 47,
12. Pitanja i predlozi.

 Rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič je predložio da se dnevni red dopuni sa tačkom ,,Donošenje rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete nastale usled suše na teritoriji Opštine Bački Petrovac“ a rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin je dao predlog da se šesta tačka dnevnog reda ,,Razmatranje zahteva za refundiranje sredstava za besplatnu užinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, skine sa dnevnog reda, kako bi se pomenuta problematika kompleksno sagledala i rešila na nivou opštine. Predložene dopune i izmene dnevnog reda su članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno prihvatili, te je za sednicu veća utvrđen sledeći dnevni red.
1. Donošenje rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete nastale usled suše na teritoriji opštine Bački Petrovac,,
2. Razmatranje nacrta Odluke o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac,
3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2012. godine,
4. Razmatranje predloga Zaključka o ispravci Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 016-4/73-2012 od 26. marta 2012. godine,
5. Razmatranje molbe Stojković Vesne za snošenje troškova pedagoškog asistenta za Stojković Nikolu,
6. Razmatranje zahteva Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za finansiranje dodatne obrazovne podrške u nastavi učenike Zahorec Jaroslava i Pavela Martina Jašo,
7. Razmatranje molbe Katarine Zima za produženje korišćenja službenog stana Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje molbe Tatjane Sabo za produženje korišćenja službenog stana Opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje zahteva Jovanović Slavice iz Bačkog Petrovca za obezbeđenje privremenog nužnog smeštaja,
10. Razmatranje zahteva Nikolić Nenada iz Kulpina, Ledine broj 131,
11. Razmatranje molbe za jednokratnu novčanu pomoć Benka Zuzane iz Bačkog Petrovca, ulica Partizanska broj 47,
12. Pitanja i predlozi.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je predlog Rešenja o obrazovanju Komisiji za procenu štete nastale od suše u Opštini Bački Petrovac. Jan Jovankovič je istakao da je postojeća opštinska komisija za štete od poplava prilagođena za ove namene, tako da ima iskustva i u ovakvim poslovima – proceni štete na usevima. Predloženo je da se u komisiju umesto Ninković Slavoljuba uključi Benjik Miroslav, radnik katastra iz Bačkog Petrovca, te da se Komisija dopuni sa još dva člana Opštinskog veća: Branislav Kevenski i Sikora Vladimir. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su usvojili prvu tačku dnevnog reda. Na dnevnom redu sednice bilo je i Razmatranje nacrta Odluke o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac,Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2012. godine, Razmatranje predloga Zaključka o ispravci Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 016-4/73-2012 od 26. marta 2012. godine. Opštinsko veće usvojilo je pomenute tačke dnevnog reda.
Na sednici je takođe odobren zahtev Stojković Vesne za potrebe angažovanja pedagoškog asistenta za sina Stojković Nikolu i to u iznosu od 20 hiljada dinara bruto mesečno do kraja školske godine. Dalje je razmatran zahtev Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za finansiranje dodatne obrazovne podrške u nastavi za učenika Zahorec Jaroslava, za koga su odobrena sredstva u iznosu 20 hiljada bruto mesečno i učenika Pavela Martina Jašu u iznosu od 12 hiljada dinara bruto mesečno do kraja školske godine. Takođe je udovoljeno i zahtevima Katarine Zima i Tatijane Sabo za produženje korišćenja službenog stana Opštine Bački Petrovac. Zahtev Jovanović Slavice iz Bačkog Petrovca za obezbeđenje privremenog nužnog smeštaja, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su odbili, pošto već koristi određeni stambeni prostor u Bačkom Petrovcu.
Potom je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac razmatralo zahtev Nikolić Nenada iz Kupina za kupovinu građevinskog materijala, gde je donet zaključak da se anagažuje Direkcija za građevinsko zemljište i putnu privredu opštine Bački Petrovac oko utvrđivanja faktičkog stanja i stambene situacije, te da predloži način rešavanja Opštinskom veću. Na kraju sednice je razmatrana molbu za jednokratnu novčanu pomoć Benka Zuzane iz Bačkog Petrovca. Članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su dali predlog da se angažuje Centar za socijali rad Opštine Bački Petrovac, kako bi se imenovanoj pomoglo.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика