Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 22.06.2016. године сазвао 1. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац. Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, заменик председника Општине Брна Јан и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Бојанић Предраг,Анушјак Милан и Wерле Карол.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

                              

- усвајање записника са 101. и 102.седнице Општинског већа

 

1. Разматрање и доношење Решења о разрешењу в.д.начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,

2. Разматрање и доношење Решења о постављању в.д.начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,

3. Разматрање и доношење одлуке поводом Јавног огласа за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачки Петровац за 2015.годину ,

5. Разматрање и усвајање Извештаја председника општине и службе председника општине за 2015. годину ,

6. Разматрање усвајање Извештаја о раду Општинског већа општине Бачки Петровац за 2015 годину,

7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду канцеларије за локални економски развој Општине Бачки Петровац за 2015.годину,

8. Разматрање годишњег Извештаја о раду Канцеларије за младе Општине Бачки Петровац за 2015 годину,

9. Разматрање и доношење одлуке поводом Закључка којим се усваја Извештај о раду и финансијски извештај ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,

10. Разматрање и доношење одлуке поводом молбе коју је поднела Балаж Марија из Гложана.

11. Разматрање и доношење Решења о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац

Након што су усвојени записници са 101. и 102.седнице Општинског већа , донета су: Решење о разрешењу в.д.начелника Општинске управе Говорчин Душана, Решење о постављању в.д.начелника Општинске управе Лабат Милине и једногласно је донета одлука да се распише Јавни оглас за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац . Такође су усвојени  Извештај о раду Општинске управе Општине Бачки Петровац за 2015 годину, Извештај о раду председника општине и службе председника Општине Бачки Петровац за 2015 годину, Извештај о раду Општинског већа Општине Бачки Петровац за 2015 годину, Извештај о раду Канцеларије за локални економски развој Општине Бачки Петровац за 2015 годину, Извештај о раду Канцеларије за младе Општине Бачки Петровац за 2015 годину и Извештај о раду и финансијски извештај ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за период од 01.01.-31.03.2016.године, те су исти прослеђени Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Након тога су чланови општинског већа једногласно донели закључак којим су молбу Балаж Марије из Гложана за једнократну новчану помоћ проследили Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац на поступање а на основу Одлуке о пружању услуга социјалне заштите и правима у области социјалне заштите у Општини Бачки Петровац. Затим је утврђен предлог  Решења о постављању команданта , заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петроваци и исто прослеђено Скупштини Општине Бачки Петровац на доношење .

      Председник општине Срђан Симић је 1. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 22.јуна 2016. године у 15,45 ч.