Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.pngDana 12.05.2020. godine održana je 123. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.D N E V N I R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o pravu na jubilarnu novčanu nagradu.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je sledeće

Rešenje kojim Jaroslavi Čanji Jević, postavljenoj na položaj načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, pripada pravo na jubilarnu novčanu nagradu povodom navršenih 10 godina rada provedenih u radnom odnosu u državnom organu.
Imenovana ima pravo na jubilarnu novčanu nagradu u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na kalendarsku godinu u kojoj se jubilarna nagrada ostvaruje, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 30% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava.
Prema objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku prosečna zarada bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji za poslednji mesec u 2019. godini iznosila je 59.772,00 dinara.
Na ime jubilarne nagrade, za navršenih 10 godina rada provedenih u radnom odnosu u državnom organu, imenovanoj će se isplatiti iznos od 59.772,00 dinara.

ZAIZBORE2020

vakcina19

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac