Izveštaj sa 135. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 29.04.2024. godine održana je 135. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Ondrej Bovđiš, Gavra Govorčin i Srđan Stojanović.


Opravdano odsutna: Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i opštinski pravobranilac – Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći:

 

D n e v n i r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 133. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 05.04.2024. godine i zapisnika sa 134. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.04.2024. godine.

1. Razmatranje predloga, te donošenje Programa monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački petrovac za 2024 – 2025. godinu;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2024 – 2025 godinu;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenjao izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

4. Razmatranje predloga, te donošenje:
A) Rešenja o povećanju aproprijacije ( Muzej – oprema )
B) Rešenja o povećanju aproprijacije ( Muzej – specijalizovane usluge );

5. Razmatranje predloga, te donošenje:
A) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( OŠ Kulpin – tekuće popravke)
B) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( OŠ Kulpin – projekat );

6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ( OU ),

7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o drugim izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visini naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;

8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o drugim izmenama Rešenja o obrazovanju Tima za izradu, implementaciju i monitoring Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2021-2025;

9. Pitanja i predlozi.
Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2024-2025. godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2024-2025. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda je jednoglasno doneto Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo dva Rešenja o povećanju aproprijacije.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo dva Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o promeni aproprijacije.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o drugim izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visini naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem.
Povodom 8. tačke dnevnog reda članovi Opštinskog veća su doneli Rešenje o drugim izmenama Rešenja o obrazovanju Tima za izradu, implementaciju i monitoring Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2021-2025.
Povodom 9. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 09,38 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика