Izveštaj sa 141. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.06.2024. godine održana je 141. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Ondrej Bovđiš, Gavra Govorčin i Srđan Stojanović.
Opravdano odsutni: Jasna Šproh- predsednica, Bojana Ilišević i Gavra Govorčin - članovi.


Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i Opštinski pravobranilac – Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio zamenik predsednice Dragan Krčmar, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći:

 

D n e v n i r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 135. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 29.04.2024. godine, zapisnika sa 136. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 10.05.2024. godine, zapisnika sa 137. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.05.2024. godine, zapisnika sa 138. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 17.05.2024. godine, zapisnika sa 139. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 22.05.2024. godine i zapisnika sa 140. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 31.05.2024. godine.

1. Razmatranje nacrta, te utvrđivanje predloga Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;

2. Razmatranje nacrta, te utvrđivanje predloga:
A) Odluke o mreži javnih Osnovnih škola;
B) Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

3. Razmatranje nacrta, te utvrđivanje predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

4. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;

5. Pitanja i predlozi.
Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Zaključak kojim se utvrđuje: predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola i predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje .
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 10,25 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика